Text editions, monographs, published lectures

  • 1979 Aristoteles Semitico‑Latinus. The Arabic Version of Aris­totle's Parts of Animals. Book XI‑XIV of the Kitab al‑Hay­a­wan. A critical edition with introduction and selected glos­sary. By Remke Kruk. Amsterdam, Oxford (1979) (Verhandelingen der Koninklijke Neder­landse Akademie van Wetenschappen, afd.Let­terkunde, nieuwe reeks, dl.97)
  • 1991 Een kaart van de kat! Tussen Arabistiek en Medievis­tiek. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in het Arabisch en de Arabische cultuur aan de Rijksuniversiteit te Leiden op vrijdag 22 februari 1991. Leiden.
  • 2007 Gouden Weiden van Arabische cultuur. Rede uitgesproken door Prof. dr. Remke Kruk ter gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar in de Arabische Taal en Cultuur aan de Universiteit Leiden op vrijdag 16 november 2007. Universiteit Leiden.
  • 2014 (published 2013) The Warrior Women of Islam; Female Empowerment in Arabic Popular Literatures. London: I.B.Tauris. 272 pp. ISBN 978 1 84885 927 2.